दक्षिण भारतीय स्नैक

 1. पिंक इडली
 2. रवा इडली प्रीमिक्स
 3. ओट्स इडली
 4. मालाबार चावल पात्री
 5. चाइनीज इडली
 6. नूडल्स डोसा
 7. पोहा इडली
 8. फलाहारी ढोकला
 9. इडली उपमा
 10. ढोकला पिज्जा
 11. मक्का की इडली
 12. इडली पिज्जा
 13. इडली अप्पे
 14. बीटरूट का डोसा
 15. लो कैलोरी कुकुंबर-डोसा
 16. रागी उत्तपम
 17. स्टफ्ड इडली पकौडा
 18. कलमी वडा इडली
 19. डोसा सेंड्विच
 20. ब्रेड डोसा
 21. मीठा डोसा
 22. पनीर उत्तपम
 23. नूडल्स इडिअप्पम
 24. मंचुरियन डोसा
 25. सूजी का उत्तपम
 26. मिक्स वेज उत्तपम
 27. स्टफ्ड इडली
 28. मसाला बादाम इडली
 29. चिड्वा स्कुअर्स
 30. ब्रेड इडली
 31. पनीर की इडली
 32. इडली मंचुरीयन
 33. सूजी इडली
 34. स्प्राउट उत्तपम
 35. ब्रेड डोसा
 36. आम इडली
 37. स्प्रिंग डोसा
 38. मैसूर मसाला डोसा
 39. मकई मसाला इडली
 40. मसाला बादाम इडली
 41. अवियल
 42. दूध वडा
 43. वेलेअप्पम
 44. स्टफड इडली पकोडा
 45. रवा इडली
 46. नारियल की चटनी
 47. चावल की इडली [25 इडली]
 48. मिनी उत्त्पम