चाइनीज स्नैक्स

 1. [:hi]मशरूम मन्चूरियन [:]
 2. [:hi]पनीर मंचूरियन[:]
 3. [:hi]नूडल्स डोसा[:]
 4. [:hi]ब्रेड ढोकला सेंडविच[:]
 5. [:hi]बंद गोभी मंचुरियन[:]
 6. [:hi]क्रीम कार्न [:]
 7. ब्रेड मंचुरियनब्रेड मंचुरियन
 8. कार्न चटकाराकार्न चटकारा
 9. चाइनिज स्टाइल समोसा
 10. बेबी कोर्न मंचुरियन डिलाइट
 11. बेबी कोर्न मंचुरियन डिलाइट
 12. चाइनीज ब्रेड
 13. फ्राइड चाइनीज पोहा
 14. कार्न पकौडा
 15. वेज मंचूरियन
 16. Pizzaपीज्जा