गुजराति

 1. आलू बाखर वडी
 2. सेमोलिना बीटरूट ढोकला
 3. तवा रवा ढोकला
 4. [:hi]ब्रेड ढोकला सेंडविच[:]
 5. [:hi]मेथी मुठिया[:]
 6. माईक्रोवेव में बेसन का ढोकला
 7. बाकरवडी
 8. माइक्रोवेव इंस्टेंट ढोकला
 9. मूली का थेपला
 10. राजस्थानी हांडवो
 11. भुट्टा उपमा
 12. चना दाल ढोकला
 13. हरी भेरी उपमा
 14. मूंगफली का ढोकला
 15. हेल्दी ढोकला
 16. खांडवी
 17. कार्न अड गुजराती