बनारसी मसाला पनीर

पनीर बनाए अलग तरह से

सामग्री

पनीर चौकोर कटा १/२ किलो कजू ७-८ मगज १ चम्म्च टमाटर प्यज अदरक १ इञ्च कसूरी मेथी २ चम्म्च धनिया पाउडर २ चम्म्च गरम मसाला १ चम्म्च लाल मिर्च पाउडर २ चम्म्च मलाई ३-४ चम्म्च दूध १ कप नमक स्वदनुसार तेल

विधि

प्याज,अदरक,टमाटर,मगज,काजू पीस ले।

तेल गरम करे।

तेयार पेस्ट डाल कर भूने।

लाल मिर्च ,धनिया पाउडर,गरम मसाला डाले।

कसूरी मेथी डाले ।मलाई मिला कर भूने ।

दूध डाल कर उबाल आने दे।

पनीर डाल कर पाकाए ।

गरम परोसे।