[:hi]बनारसी मसाला पनीर[:]

[:hi]पनीर बनाए अलग तरह से[:]

सामग्री

पनीर चौकोर कटा १/२ किलो कजू ७-८ मगज १ चम्म्च टमाटर प्यज अदरक १ इञ्च कसूरी मेथी २ चम्म्च धनिया पाउडर २ चम्म्च गरम मसाला १ चम्म्च लाल मिर्च पाउडर २ चम्म्च मलाई ३-४ चम्म्च दूध १ कप नमक स्वदनुसार तेल

विधि

[:hi][:hi]प्याज,अदरक,टमाटर,मगज,काजू पीस ले।तेल गरम करे। तेयार पेस्ट डाल कर भूने।लाल मिर्च ,धनिया पाउडर,गरम मसाला,आधि मात्रा मे डाले। कसूरी मेथी डाले ।मलाई मिला कर भूने ।दूध डाल कर उबाल आने दे।।पनीर डाल कर पाकाए । गरम परोसे।[:][:]